Sklep na Facebooku – poprawny regualmin dla sklepu, bez klauzul niedozwolonych!

You are here: Home / Sklep na Facebooku – poprawny regualmin dla sklepu, bez klauzul niedozwolonych!Sklep na Facebooku – poprawny regualmin dla sklepu, bez klauzul niedozwolonych!Poprawny regulamin dla sklepu internetowego – klauzuly niedozwolone w regulaminach sklepów!Klauzule niedozwolone często znajdują się w regulaminach sklepów internetowych. Każdy właściciel sklepu chciałbyjak najlepiej określić w nim prawa i obowiązki kupującego co często nie jest zgodne z prawem i sprzeczne z zasadą równości stronbądź ewidentnie zmierza do pokrzywdzenia konsumenta jako słabszej strony umowy.Ponieważ konsument nie ma możliwości indywidualnego negocjowania warunków umowy, konieczne jest zapewnienie muszczególnej ochrony prawnej.Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego niedozwolone klauzule umowne to takie postanowienia umowy,które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem, a kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajamii rażąco naruszają jego interesy. Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się w odniesieniu do momentu,w którym umowa została zawarta.Obecnie, że do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział XVII Konkurencji i Konsumentów (tylko ten Sąd jest właściwy w sprawachklauzul niedozwolonych, na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej) wpływa coraz więcej pozwów (jest to ok 1000 egzemplarzy miesięcznie),które w 99% okazują się skutecznie.Rejestr klauzul niedozwolonych znajdą Państwo na stornie http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php ,jednak co miesiąc jest on aktualizowany, ponieważ każdy kto został pozwany, a pozew uznany zostaje zapisany w tym rejestrze.Jeżeli Sąd uzna powództwo firma, która została pozwana (właściciel sklepu internetowego lub strony WWW)poniesie znaczne konsekwencje finansowe, a co gorsza będzie dopisana w rejestrze klauzul niedozwolonychco z pewnością nie będzie pozytywną reklamą.Konsekwencją uznania pozwu będzie m.in.:- publikacja regulaminu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, która wiąże się z kosztem 70 gr. za każdy znak tj. za każdą literę,przecinek, kropkę co daje koszt od kiluset do nawet kilkutysięcy złotych, w zależności od wielkości regulaminu i treści naruszającej prawa -http://www.infor.pl/wskazniki/oplaty/oplaty-za-ogloszenie-w-monitorze-sadowym-i-gospodarczym/910,Oplaty-za-ogloszenia-w-Monitorze-Sadowym-i-Gospodarczym.html )- koszta związane z postępowaniem sądowym – stała kwota 600zł- ewentualny koszt dojazdów do Sądu w Warszawie + koszt pełnomocnika (minimum 360zł).Niestety większość stowarzyszeń i fundacji gdy znajdą w danym regulaminie np. trzy różne postanowienia niezgodne z obowiązującym prawem,składają trzy osobne pozwy, a nie jeden (niestety mają do tego prawo), a to oznacza, że powyższe koszta należy pomnożyć przez 3,a to oznacza wydatek powyżej 3000zł!Prosimy dokładnie sprawdzić swoje regulaminy w sklepach internetowych oraz stronach WWW!Poprawny regulamin nie narazi Państwa na konsekwencje prawne i finansowe!Ponieważ coraz więcej Stowarzyszeń, Fundacji na rzecz ochrony konsumentów oraz Prezes UOKiK kwestionuje postanowień regulaminów,które często okazują się niezgodnie z przepisami prawa, oraz coraz więcej naszych klientów prosiło o pomoc w stworzeniu regulaminu,podjęliśmy współprace z jednym ze stowarzyszeń działających na rzecz ochrony praw konsumentów, które zgodziło się:1. przejrzeć wskazany regulamin konkretnego sklepu pod kątem klauzul niedozwolonych2. stworzyć nowy regulamin, pozbawiony wad prawnychZainteresowanych stworzeniem nowego regulaminu zgodnego z prawem, stworzonego przy współpracy ze Stowarzyszeniemna rzecz konsumentów zapraszamy do złożenia takiego zamówienia »Zainteresowanych sprawdzeniem swojego regulaminu przez Stowarzyszenie na rzecz konsumentów pod kątem klauzul abuzywnych(kaluzul niedozwolonych) zapraszamy do złożenia takiego zamówienia »by admin on 25 czerwca 2012 in Sklep internetowy | Tagged Regulamin sklepuPrevious Entry: Sklep na Facebooku – nowa wersja oprogramowania sklepu internetowego sStoreNext Entry: Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie? Dzięki porównywarkom cen internetowych!